5 MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG TRONG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Trong hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ, có rất nhiều các điều khoản. Việc nhớ hết các thông tin trong hợp đồng là điều khó khăn với mỗi khách hàng. Tuy nhiên, chỉ cần nắm được những thông tin chính, sẽ giúp khách hàng đảm bảo quyền lợi của mình.

Cùng chuyên mục “Kiến Thức Bảo Hiểm” của Sứ Giả Bình An sẽ nêu ra 5 ngày, cột mốc quan trọng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Nó sẽ liên quan đến những quyền lợi của khách hàng, tránh sự hiểu lầm không đáng có. Tuy nhiên phụ thuộc vào từng công ty, hiện chưa có quy định riêng của pháp luật về cách xác định thời điểm của các ngày này. Vì vậy, mỗi khách hàng cần chủ động tìm hiểu và hỏi rõ đại lý của mình khi được tư vấn.

1. Ngày cấp hợp đồng 

Ngày cấp hợp đồng là ngày hợp đồng được công ty chấp thuận và phát hành theo hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của khách hàng (bên mua bảo hiểm). Ngày cấp hợp đồng được ghi nhận tại Trang Hợp Đồng hoặc Xác Nhận Thay Đổi Hợp Đồng (nếu có).

Ngày cấp hợp đồng được xác định từ khi công ty đóng dấu xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hợp lệ và đã nhận được đầy đủ phí bảo hiểm đầu tiên.

ngày cấp hợp đồng bảo hiểm
ngày cấp hợp đồng bảo hiểm

Khách hàng A (bên mua ,đồng thời là người được bảo hiểm) thực hiện giao kết hợp đồng với đại lý B vào ngày 01/01/2019, sau đó đại lý B nộp lên công ty hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và phí bảo hiểm của khách hàng A vào ngày 02/01/2019.

Sau khi kiểm tra thông tin hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, bộ phận thẩm định của công ty gửi thư (mail) mời khách hàng A đi khám sức khỏe (do trong đơn yêu cầu BH, khách hàng A có khai thông tin mắc bệnh viêm gan B từ trước). Ngày 05/01/2019, khách hàng A có đi khám sức khỏe theo như thư mời khám từ bộ phận thẩm định. Bệnh viện nơi khách hàng A khám gửi kết quả cho bộ phận thẩm định, sau khi xem kết quả khám nghiệm, công ty đã chấp nhận bảo hiểm cho KH A vào ngày 06/01/2019.

Vậy ngày 06/01/2019 chính là ngày cấp hợp đồng.

2. Ngày Hiệu lực Hợp Đồng 

a. Ngày hiệu lực Hợp Đồng là gì?

Ngày hiệu lực hợp đồng là ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực, được ghi nhận tại trang hợp đồng giấy xác nhận thay đổi hợp đồng.

Ngày hiệu lực hợp đồng là căn cứ để xác định các ngày kỉ niệm hợp đồng, kỉ niệm hàng tháng, năm hợp đồng và ngày đáo hạn hợp đồng.

ngày hiệu lực hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
ngày hiệu lực hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

b. Lợi ích khi nắm rõ ngày hiệu lực hợp đồng?

Thông thường ngày hiệu lực hợp đồng sẽ trùng với ngày cấp hợp đồng. Tuy nhiên như đã nói ở phần đầu, việc xác định các ngày này hiện nay chưa có quy định chung. Phụ thuộc vào mỗi công ty mà có cách xác định khác nhau

Ví dụ:

Khách hàng A, sinh ngày : 24/03/1993; Thời điểm khách hàng A thực hiện giao kết hợp đồng với đại lý B vào ngày 27/03/2019, như vậy tại thời điểm này KH A đã bước sang tuổi 26 cách đó 4 ngày ( qua sinh nhật 4 ngày – tính cả ngày sinh nhật). Nếu như khách hàng A không yêu cầu lùi hiệu lực hợp đồng trên đơn yêu cầu bảo hiểm, mức phí gói sản phẩm bảo hiểm của khách hàng A sẽ là 15,3 triệu đồng/ năm. Sau khi được đại lý B tư vấn quyền lợi lùi hiệu lực hợp đồng, khách hàng A yêu cầu lùi hiệu lực hợp đồng vào ngày 23/04/2019 ( tức lúc đó KH A 25 tuổi), và phí bảo hiểm lúc này của khách hàng A tương ứng là 15 triệu đồng/ năm ( giảm 300 ngàn đồng/ năm so với khi không lùi hiệu lực hợp đồng).

Đây chỉ là ví dụ minh họa, và quyền lợi lùi hiệu lực hợp đồng này không phải công ty nào cũng có.

3. Ngày kỷ niệm hợp đồng

Ngày kỷ niệm hợp đồng là ngày kỷ niệm tương ứng hàng năm của ngày hiệu lực hợp đồng trong suốt thời gian hợp đồng. Nếu năm mà không có ngày này thì ngày cuối cùng của tháng đó sẽ là ngày kỉ niệm hợp đồng.

Trong rất nhiều sản phẩm của các công ty BHNT, có những quyền lợi như duy trì hợp đồng, thưởng tiền vào những ngày kỉ niệm hợp đồng khi khách hàng đạt được những điều kiện nhất định (như đóng phí đầy đủ và đúng  hạn trước đó…). Vậy nên việc nắm được ngày kỷ niệm hợp đồng sẽ giúp khách hàng chủ động hơn với quyền lợi của mình.

ngày kỉ niệm hợp đồng bảo hiểm
ngày kỉ niệm hợp đồng bảo hiểm

4. Ngày đến hạn đóng phí bảo hiểm

Là ngày mà phí bảo hiểm cơ bản cần được đóng đầy đủ theo các điều khoản và điều kiện của từng sản phẩm, của từng công ty.

Ngày đến hạn đóng phí được xác định bởi ngày hiệu lực hợp đồng. Thông thường các công ty BHNT đều có các kênh thông báo đến khách hàng trước ngày đến hạn đóng phí (gọi điện, nhắn tin, gửi mail).

Phí bảo hiểm có thể đóng theo định kỳ phí: Tháng, Qúy, nửa năm, năm. Tuy nhiên cũng tùy thuộc vào yêu cầu mỗi công ty, có thể có hoặc không có định kỳ phí theo tháng, quý.

ngày đến hạn đóng phí bảo hiểm
ngày đến hạn đóng phí bảo hiểm

5. Ngày đáo hạn hợp đồng

Là ngày cuối cùng của thời hạn hợp đồng, và được ghi nhận tại trang hợp đồng nếu hợp đồng có hiệu lực tại thời điiểm đó.

Thời gian đáo hạn hợp đồng sẽ phụ thuộc vào từng sản phẩm, có thể là 10 năm, 20 năm,… hay đến trọn đời.

ngày đáo hạn hợp đồng bảo hiểm
ngày đáo hạn hợp đồng bảo hiểm

HOTLINE 247