An Bảo Gia Tây Ninh – Du Lịch Hàn Quốc Tháng 7/2019

Tổng kết sau năm 2018 hoạt động đầy tích cực, mùa hè 2018 công ty An Bảo Gia – văn phòng tổng đại lý Prudential Việt Nam tại Tây Ninh tổ chức chuyến đi du lịch đầy ý nghĩa cho toàn thể nhân viên tại văn phòng.

Chuyến đi Hàn Quốc do Giám đốc văn phòng tổng đại lý Ms Phan Thị Phương Lan  tài trợ và đã diễn ra thành công tốt đẹp.

an-bao-gia-tay-ninh-du-lich-han-quoc
an-bao-gia-tay-ninh-du-lich-han-quoc
du-lich-han-quoc-cung-an-bao-gia
du-lich-han-quoc-cung-an-bao-gia
dong-phuc-cung-dinh-han-quoc
dong-phuc-cung-dinh-han-quoc
tham-quan-khu-vui-choi-tai-han-quoc
tham-quan-khu-vui-choi-tai-han-quoc

HOTLINE 247